Угода користувача

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної угоди.

Терміни, що вживаються в даній угоді:

Адміністрація – адміністрація веб-сайту інтернет-магазину beautypower.com.ua.

Сайт – веб-сайт інтернет-магазину beautypower.com.ua, включаючи всі веб-сторінки.

Згода – дана угода користувача.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на cайті інформацію про реалізовані ним товари/послуги. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація cайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, про які розміщена інформація на cайті.

Користувач – особа, яка переглядає інформацію на cайті і/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.

Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

Платник – особа, яка оплачує Замовлення.

Одержувач – особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про самий товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди.  Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією до Продавця, обраного Адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і/або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача напрямок Продавцем і/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон і т.п.) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача і/або про терміни його отримання і/або  про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферти, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо сума фактично була оплачена Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):

- підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містить Товар, або

- фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і т.п.).

 

1.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР.

1.2.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку +380633814500; +380684777365; +380950323208.

1.2.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.2.3. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці сайту. Ціна договору купівлі-продажу визначається шляхом складання цін всіх обраних Товарів, поміщених в віртуальну корзину, і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки згідно з тарифами обраного кур'єра / компанії-перевізника.

1.2.4. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

1.2.5. Розрахунки в сфері електронної комерції здійснюються відповідно до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України.

1.2.6. Розрахунки в сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з виконанням вимог законодавства щодо оформлення готівкових і безготівковий розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України.

1.2.7. Платник може оплатити Замовлення будь-яким способом за домовленістю з Продавцем. Спосіб оплати визначається в момент оформлення Замовлення.

1.2.8. У разі оплати Товару з використанням платіжних інструментів Платник повідомляє необхідні відомості, які забезпечують проведення оплати відповідним оператором платіжних систем. Оператор платіжних систем несе відповідальність за збереження наданих Платником відомостей і за їх використання відповідно до вимог чинного законодавства.

1.2.9. Якщо Платник не оплатив Товар в термін, зазначений Продавцем в Пропозиції, така Пропозиція вважається неприйнятою.

1.2.10. Оплата Товару, згідно з умовами Пропозиції, без виконання інших умов і / або без надання всіх відомостей, зазначених у такій Пропозиції, не рахується прийняттям Платником Пропозиції, а оплата вважається неналежною і підлягає поверненню особі, яка здійснила її.

1.2.11. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту отримання Продавцем заповненої форми Замовлення від Користувача і діє до повного виконання Користувачем і Продавцем своїх зобов'язань згідно з договором.

1.2.12. Продавець відправляє Користувачу підтверджуючий документ про укладення договору купівлі-продажу у формі електронного документа, квитанції, чека, талона або іншого документа встановленої форми в момент укладення такого договору (п. 1.2.11. цієї Угоди) або в момент передачі Товару Користувачу.

 

1.3. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ.

1.3.1. Користувач отримує Товар за допомогою служби доставки або отримує його особисто.

1.3.2. При доставці Товарів в міста України або на територію іншої країни, виконуваній компанією-перевізником, Користувач в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів такої компанії-перевізника.

1.3.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється компаніями-перевізниками, Користувач підтверджує власним підписом в товарно-транспортній накладній, декларації компанії-перевізника або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній Користувачем в замовленні, в комплектації згідно специфікації Товару і в належному (робочому) стані і якості.

1.3.4. У разі відсутності Користувача за адресою доставки, зазначеної Користувачем в замовленні або відмови Користувача від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці кур'єром / компанією-перевізником, Товар повертається на склад відвантаження. Оплата за послуги кур'єра / компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Платником за Товар. Залишок суми повертається Платнику на підставі його вказівок.

 

1.4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

1.4.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим, Адміністрація (окрім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язані з цим питання, в тому числі, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції  фактичних умов продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і/або виробниками.

1.4.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.4.3. У разі втрати актуальності матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.4.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.4.5. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням,  іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.

1.4.6. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.4.7. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) вказання даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

1.4.8. Обов'язок Продавця передати Товар Користувачу вважається виконаним в момент:

- надання Товару в розпорядження Користувачу, якщо Користувач обрав спосіб доставки за місцезнаходженням Товару (самовивезення);

- передачі Товару кур'єру або компанії-перевізнику, якщо Користувач обрав спосіб доставки кур'єром або через компанію-перевізника.

У момент передачі Товару до Користувача переходять всі ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не вчиняти дії, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів  сайту.

2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські твори, що охороняються посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

2.9. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані. В результаті реєстрації Користувач отримує логін і пароль для входу в Особистий Кабінет, за безпеку яких Користувач несе відповідальність. Користувач також несе відповідальність за всі дії під своїм логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту при наявності згоди Користувача має право розсилки інформаційних повідомлень на адреси Користувача, зазначені в Особистому кабінеті / Замовленні. При відмові Користувача від отримання розсилки Адміністрація Сайту зобов'язується припинити таку розсилку Користувачеві.

2.10. Користувач зобов'язаний:

- перед початком експлуатації Товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (Продавцем, виконавцем) документації на Товар;

- в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання Товару - до початку використання Товару звернутися за роз'ясненнями до Продавця (виробника, виконавцю) або до іншої, вказаної в експлуатаційній документації особи, яка виконує їх функції;

- користуватися Товаром відповідно до його цільового призначення і дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником Товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

- з метою запобігання негативних для Користувача наслідків використання Товару - використовувати передбачені виробником в Товарі засоби безпеки і дотримуватися встановлених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для Товару такого роду.

 

3. ПОРЯДОК ОБМІНУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ОДЕРЖУВАЧЕМ (КОРИСТУВАЧЕМ, ПЛАТНИКОМ).

3.1. Ознайомитися з детальними правилами обміну та повернення товару ви можете на сайті у розділі "Обмін та повернення" або перейти за посиланням https://beautypower.com.ua/page/obmintapovernennya

3.2. Обмін та повернення товару при отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), здійснюється поштою, адресу яку Вам надасть співробітник інтернет-магазину:

+380633814500

+380684777365

+380950323208 

info@beautypower.com.ua

3.3. При обміні та поверненні, Товар слід відправити в повній комплектації, приклавши до нього також наступні документи:
- Заява на обмін або повернення грошових коштів, із зазначенням причин;
- Акт прийому передачі (Складальний лист);
- Гарантійний талон. 

3.4. Обмін та повернення товарів належної якості здійснюється за рахунок Користувача тільки після узгодження з менеджером. Вартість доставки згідно з тарифами служби.

3.5. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Користувач має право розірвати договір і отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого Товару.

3.6. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із Користувачем проводяться виходячи з вартості Товару на момент його покупки.

 

4. ІНШІ УМОВИ.

4.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

4.2. Для видачі товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

4.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

4.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Ніщо в угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених угодою.

4.6. Визнання судом будь-якого положення угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень угоди.

4.7. Бездіяльність з боку Адміністрації сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень угоди не позбавляє Адміністрацію сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї угоди і безумовно приймає їх.